Opinia innych może Cię dotknąć tylko wtedy, gdy na to pozwolisz.+

Opinia innych może Cię dotknąć tylko wtedy, gdy na to pozwolisz.