Właścicielem strony bezwarunkowawartosc.pl jest: Julia Gaja Wolf, Amaldus Nielsens Gate 7, 4514 Mandal

Jeśli chcesz wiedzieć w jaki sposób przetwarzam dane, zapraszam do zapoznania się z Polityką Prywatności wstawić link https://bezwarunkowawartosc.pl/polityka-prywatnosci/

Realizacje zamówienia:

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest opłacenie tego zamówienia przelewem na konto które jest podane podczas zamówienia, oraz podanie danych koniecznych do zrealizowania zamówienia, tj: imię i nazwisko, adres e-mail w przypadku towarów cyfrowych, a w przypadku konsultacji do wymienionych powyższych czynności, należy się umówić na termin jej realizacji poprzez e-mail ebook@bezwarunkowawartosc.pl i się na nią stawić .
 2. Akceptowane są wpłaty z Polski i z zagranicy. Po zaksięgowaniu płatności na koncie zamówienie jest realizowane niezwłocznie w przypadku towarów cyfrowych. W przypadku konsultacji jest ona realizowana w terminie ustalonym przez Sprzedającego z Klientem, a płatność za nią jest realizowana przed albo po konsultacji, w zależności od ustaleń Sprzedającego i Klienta.
 3. Oferuję towary cyfrowe, zatem zamówienie jest wysyłane drogą elektroniczną oraz w przypadku konsultacji realizowane w umówionym terminie poprzez skype albo messenger.
 4. Wszystkie ceny towarów cyfrowych oraz konsultacji są wyrażone w walucie polskiej.
 5. Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką Prywatności.
 6. Zawarcie umowy kupna-sprzedaży następuje w momencie zaksięgowania wpłaty.
 7. Sprzedający nie wystawia FV, ani paragonów, gdyż jest osobą fizyczną.
 8. Reklamacje i odstąpienie od umowy:
  • W okresie 14 dni od odebrania zamówionego towaru, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a to co strony umowy świadczyły podlega zwrotowi. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Klienta będącego konsumentem jest wyłączone w przypadku:
   • umów sprzedaży Usług i produktów cyfrowych, które nie są zapisane na nośnikach materialnych, jeśli świadczenie usług rozpoczęło się, za wyraźną zgodą konsumenta, przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej i poinformowaniu Klienta przez Sprzedającego o utracie prawa do odstąpienia od umowy,
   • towarów w postaci nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
  • Sprzedający dokona zwrotu wartości zamówienia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego od Umowy Sprzedaży
  • Sprzedawca odpowiada wobec klienta będącego konsumentem za niezgodność zakupionego towaru z umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. O szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późn. zm.)
  • W przypadku otrzymania towaru cyfrowego nie zgodnego z opisem, reklamację uzasadnioną należy przesłać w okresie obowiązującym do odstąpienia od umowy, czyli 14 dni na ebook@bezwarunkowawartosc.pl. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni i jeśli towar był nie zgodny z opisem i reklamacja jest uzasadniona, sprzedający odda Klientowi pieniądze za reklamowany towar w ciągu 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji,
 9. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentem złożenia przez klienta zamówienia. O wszelkich zmianach w niniejszym regulaminie obowiązujących czasowo (np. przerwa urlopowa) klienci informowani będą na facebooku: https://www.facebook.com/zyciejestwartoscia/
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

©2021 KLEO Template a premium and multipurpose theme from Seventh Queen

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?